Δηλώσεις

Δηλώσεις

Προτάσεις για τη τόνωση της ρευστότητας στην αγορά

  • Σχεδιασμός ενός εγγυοδοτικού ή τραπεζικού προϊόντος, από πλευράς Κράτους, το οποίο θα στοχεύει στην αναδιάρθρωση ή την αναχρηματοδότηση δανείων μέσω εθνικών κεφαλαίων, με ιδιαίτερη έμφαση στα παλαιά δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ, τα οποία έχουν ληφθεί από περίπου 60.000 επιχειρήσεις.

Τι γυρεύει ένας ΜμΕ έμπορος στο Ευρωκοινοβούλιο;

Η ενασχόληση με τα κοινά δεν είναι μία εύκολη απόφαση. Συχνά απαιτεί να διαθέσει κάποιος πολύτιμο χρόνο που στερεί από την οικογένειά του και την επιχείρησή του. Όλοι όσοι υπηρετούμε τα συμφέροντα των συναδέλφων μας είτε σε εμπορικούς συλλόγους είτε σε επιμελητήρια γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο δρόμος που επιλέξαμε είναι δύσβατος και μακρύς. 

Ευρωπαϊκές Αξίες & Μετανάστευση

Έμφαση στη μετανάστευση και στα προβλήματα που δημιουργούνται από χιλιάδες ανθρώπους που έρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμα έγγραφα. Συγκεκριμένα στο εμπόριο (παρεμπόριο κλπ) έχει γίνει επανειλλημενως αναφορά στις πρωτοβουλίες και δράσεις της ΕΣΕΕ.

Ευρωπαϊκή Πολιτική Ταυτότητα

Τί είναι η ευρωπαϊκή πολιτική ταυτότητα;. Αυτό είναι ένα μόνιμο ζητούμενο για την ευρωπαϊκή πολιτική και είναι ένα μόνιμο διακύβευμα σε όλες τις ευρωεκλογές. Οποιαδήποτε πολιτική οντότητα για να μπορέσει να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο πρέπει να συνέχεται από κοινές αρχές και αξίες που τη χαρακτηρίζουν και την εκφράζουν. 

Η απλούστευση της επιχειρηματικότητας

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής του από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το σχέδιο νόμου για την «απλούστευση της διαδικασίας άσκησης οικονομικής δραστηριότητας». Το Ν/σχ μπορεί να φέρει αλλαγή στην εικόνα της μικρής, μεσαίας και μεγάλης επιχειρηματικότητας της χώρας, αφού υπάρχει προοπτική βελτιώσεων με βάση τις προτάσεις των κομμάτων. 
RSS
12345678910 Last