Δηλώσεις

Δηλώσεις

Παροχές ασθενείας σε ανασφάλιστους ΟΑΕΕ

Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ οι οποίοι διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την ΠΟΛ 1102/14.7.2005 και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 8 ...

Η σημασία του σταυρού προτίμησης προσώπων στις ευρωεκλογές

Η κατάργηση της λίστας και η αλλαγή της εκλογής ευρωβουλευτών με σταυρό, βρίσκει σύμφωνο τον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, αφού για πρώτη φορά, δίνει τη δυνατότητα ατομικής επιλογής της εκπροσώπησης μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πρόσωπα από την ελληνική κοινωνία και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Τα θετικά και τα αρνητικά στις φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές

Φορολογικές διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου
1. Πρόστιμα Εφορίας
• Το ανώτατο πλαφόν επιβολής προστίμου για τη μη έκδοση στοιχείων, οριοθετείται στα 30.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο. (αρνητικό)
• Σε περίπτωση όπου κατά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου διαπιστωθεί εκ νέου διάπραξη της ίδιας παράβασης (υποτροπή) εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα πρόστιμα διπλασιάζονται. Για κάθε επόμενη παρόμοια παράβαση το χρηματικό ποσό πρόστιμο τετραπλασιάζεται. (αρνητικό)

Οι δύο αλλαγές για το λιανεμπόριο στο πολυνομοσχέδιο

1. α. Στο άρθρο 16 του ν. 4177/2013 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που εκδίδεται μετά από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς ορίζονται τουλάχιστον τρεις (3) τουριστικές περιοχές, όπου επιτρέπεται πιλοτικά για ένα (1) έτος η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και τις υπόλοιπες Κυριακές, πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντο&sigma

Προτάσεις για επαγγελματική εκπαίδευση

Η προώθηση του θεσμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι ένας τρόπος να δώσουμε απάντηση στο φλέγον θέμα της ανεργίας. Είναι απαραίτητο να έχουμε μια στέρεα βάση κατάρτισης και εξειδίκευσης μέσω της οποίας θα οργανώνεται η είσοδος ενός εργαζόμενου στην αγορά εργασίας. Χρειάζεται σοβαρότητα και προσεκτική μελέτη των δεδομένων της αγοράς και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, προσδιορισμός των ανεπαρκειών τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στα συστήματα κατάρτισης και ιδιαίτερη πρ&om
RSS
12345678910 Last